Pepper Şube Deneyimi

Pepper Lansman Videosu

Şubelerde Pepper'ın diyalog ve davranış biçiminin deneyim tasarımı.

Pepper Şube Deneyimi

Pepper Lansman Videosu

Şubelerde Pepper'ın diyalog ve davranış biçiminin deneyim tasarımı.

Hedef Çıktılar

Pepper'ın şube konumlandırması, İş Bankası'nın teknoloji algısını daha yukarı çıkarmak, yeni ve farklı bir kanaldan sesleniyor olmak ve şubelerde dijitalleşmeyi yeni bir boyuta çıkarma amacıyla çalışıldı.

Süreçte Pepper'ın mevcut algısı ve İş Bankası'nın müşteri deneyimi kurallarına sadık kalarak diyalog yapıları ve şube deneyimi tasarlandı.

Keşif, Odak, Dönüşüm.
Pepper’ın şube deneyimi 3 temel aşama ile tasarlandı. Keşif; kişilerin Pepper farkındalığının oluştuğu ve ilgi düzeyinin yükseldiği, Odak etkileşime geçtiği, Dönüşüm ise kendisine Pepper ile ilgili bir hatıra edinildiği nokta olarak belirlendi. Tüm diyaloglar ve fikirler bu temel deneyim noktalar ele alınarak tasarlandı.
Tasarım Süreci

Proje süreci aşamalandırıldı. Bu sayede süreç belirlenen temel prensipler çevresinde şekillendirildi. Takibinde diyaloğun kişilik kararlarını içeren Persona'lar oluşturuldu. Diyalog yapıları belirlenen temel prensipler ve personalara uygun şekilde çeşitlendirildi. En son tüm akış bir haritada toplanarak teslim edildi.

Moore Prensibi

İyi bir insan-insan diyaloğunda sahip olması gereken temel prensipleri ifade eden Moore prensipleri diyalog tasarımına ışık tuttu. İyi bir diyaloğun sahip olması gereken özelliklere göre kelime ve vurgu seçimleri oluşturuldu.

Diyalog Yapısı

Diyalog tasarımında en önemli noktalardan bir tanesi kullanıcının sürekli hesaplanan bir işlemin içerisinde olması gerekliliğidir. Bu sebeple tüm diyalog yapıları belirlenmiş bir kural çerçevesinde oluşturuldu.

Diyalogların sürekli aynı biçimde tekrar etmemesi için. Tasarlanmış diyalog yapısı içerisinde tüm ifadelerin alternatifleri çalışıldı.

Personalar ve Cümle Yapılar

Günlerin, işlemlerin ya da günün farklı anlarının gerektirdiği şekilde Pepper'ın doğru tonda konuşabilmesi için alternatifler önceden belirlenmiş olan personalara uygun şekilde oluşturuldu.

Dinamik Deneyim Yapısı

Bahsedilen bir çok değişken yalnızca Pepper'ın cümlelerini değil aynı zamanda vücut hareketlerinin ve ekranlarda görüntülenen işlemlerinde değiştirilmesine olanak tanıdı. Tüm bu ifadeler bir koşul ile zenginleştirildi.

Mekansal Gereklilikler

Kullanıcıların fiziksel bir robot ile iletişim alışkanlığının bulunmaması, Pepper'ın ilk örneklerinin şubelere konumlandırılması dolayısıyla mekansal gereklilikler de IoX tarafından tasarlandı. Pepper'ın doğru bir şekilde aynı anda yalnızca bir kişiyle iletişim kurabilmesi sebebiyle üzerinde durduğu stand yalnızca bir kişinin iletişime geçebilmesini yönlendirecek şekilde düzenlendi. Tasarım sürecine ait eskizleri görüntüleyebilirsiniz.

Önerilen Diğer Özellikler

Pepper'ın deneyim tasarımı sürecinde diyalog harici uygulanması ön görülen tavsiyeler ve tasarım önerileri.

Numaratör ile Etkileşim

IoT Cihazlarla etkileşiminden faydalanarak numaratör bağlantısı kurulması. ATM’den yapabilirsin mesajı.

Alan Üzerinden Fotoğraf

IoT cihazlarla etkileşiminden faydalanarak fotoğraf bağlantısı kurulması. Kendi Instagramında paylaşma.

Samimiyet Vurgusu

Konuşmalar 2. Tekil Şahıs ile kurgulanmalı. Her fırsatta cana yakın bir arkadaş gibi hissettirecek cümleler.

Sahne Algısı

Pepper’ın şubelerde bir sahnedeymiş algısıyla konumlandırılması.Saygı duyulması. Zarar verilmesine engel olunması.

Ambians Katkısı: Işık

Çevresel birimlerin Pepper’ın ilgili mooduyla etkileşime geçmesi.

Önerilen Diğer Özellikler

Pepper'ın deneyim tasarımı sürecinde diyalog harici uygulanması ön görülen tavsiyeler ve tasarım önerileri.

Numaratör ile Etkileşim

IoT Cihazlarla etkileşiminden faydalanarak numaratör bağlantısı kurulması. ATM’den yapabilirsin mesajı.

Alan Üzerinden Fotoğraf

IoT cihazlarla etkileşiminden faydalanarak fotoğraf bağlantısı kurulması. Kendi Instagramında paylaşma.

Samimiyet Vurgusu

Konuşmalar 2. Tekil Şahıs ile kurgulanmalı. Her fırsatta cana yakın bir arkadaş gibi hissettirecek cümleler.

Sahne Algısı

Pepper’ın şubelerde bir sahnedeymiş algısıyla konumlandırılması.Saygı duyulması. Zarar verilmesine engel olunması.

Ambians Katkısı: Işık

Çevresel birimlerin Pepper’ın ilgili mooduyla etkileşime geçmesi.

Pepper Lansman Hikayesi

Pepper'ın lansmanına kadar olan keyifli süreci karikatürize ettik.

Benzer Projeler
Çamaşır Makinesi
Çamaşır Sepeti ile Bütünleşmiş Çamaşır Makinesi
Çamaşır sepeti ile çamaşır makinesini birleştirdik ve akıllı hale getirdik.
Kontrolo
Kafeler İçin Akıllı Kumanda
Kontrolo ile kafelerdeki tenteleri mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.