İş Modelleri

İş modeli nedir? Nasıl tasarlanır? 30'dan fazla iş modeli ve 2019 için yenilikçi iş fikirleri...

İş Modeli Nedir?

İş modeli şirketlerin kar elde etme planıdır. Bu plan şirketin satacağı ürünleri veya hizmetleri, tanımladığı hedef pazarı, öngördüğü giderler gibi finansal yapıyı da içerir.

İş Modeli Kanvas'ı Nedir?

Alex Osterwalder tarafından geliştirilen “İş Modeli Kanvası” girişimcilik alanında çok önemli bir yere sahip olan, iş planı hazırlama aracıdır. Oluşturduğunuz iş fikrinin sunacağı değerleri kime, nasıl sunacağınızı, nelere ihtiyaç duyacağınızı ve nasıl gelir elde edeceğinizi hızlı ve basit bir şekilde, sadece bir sayfa üzerinde görmenizi sağlar.

İş modelini oluşturmak, işinizi etkileyen dört ana unsura mantıksal açıdan odaklanmanızı kolaylaştırır; müşteri, öneri (hizmet veya ürün), altyapı ve finansal süreklilik. Kavramsal ve şematik özellik taşıyan bu model, rakam ya da hedef belirtmeden, iş modeline dair stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur. İş planınızı daha verimli hale getirebilmeniz için kanvas modeli üzerinde güncellemeler yapabilmenizi sağlar.

İş Modeli Kanvas Maddeleri

İş modellerini anlamak, analiz etmek ve değiştirmek için kullanılan “İş Modeli Kanvası” 9 adet bloktan oluşan bir yapıdır.Temelde, alt kısım; gelir-gider sorularına yönelik yanıtları oluşturmanızı sağlar. Üst kısımdaki sağ alan; müşteriyi, sol alan; hizmet ya da ürünün altyapısını ve orta alan ise müşteriye sunulan değer teklifini belirler.Bu 9 başlık altında ilgili kritik sorulara kısa ve öz yanıt verilmelidir. Böylece tek bir sayfa düzeninde iş modelinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

1. Değer Teklifi: Müşterinizin sizi tercih etme sebebini, oluşturduğunuz değer teklifi belirler.

2. Müşteri Segmentleri:Müşteri segmentleri, girişimci ya da işletme olarak ulaşmayı hedeflediğiniz kişi/kuruluş gruplarını temsil eder.

3. Kanallar:Kanallar müşterilerinize ulaşma yollarınızı belirler.

4. Müşteri İlişkileri: Müşterileriniz sizinle nasıl iletişime geçiyor?”, “Onlarla ilişkiniz nasıl olacak?” sorularına burada cevap verirsiniz.

5. Gelir Kalemleri: Sunduğunuz değer teklifleri karşısında, müşteri segmentinden ne kadar gelir elde edeceğinizi belirlemeniz gereken aşamadır.

6. Kilit Kaynaklar: Kilit kaynaklar bir iş modelinin etkili olabilmesi için gerekli olan en önemli varlıkları ifade eder.

7. Kilit Aktiviteler: İşletme ya da girişimci olarak iş modelinizi başarılı kılmak için yapmanız gereken öncelikli işleri tanımlayan kavram kilit aktivitelerdir.

8. Kilit İş Ortakları: İş modelinin bu aşamasında cevaplarını vermeniz gereken anahtar sorular şunlardır; “İşinizi başlatmak/yürütmek için hangi ortaklara ya da tedarikçilere ihtiyacınız var?” ve “Hangi tedarikçiler sizin için kritik öneme sahip?”

9. Maliyet Yapısı: Maliyet yapısı, iş modelini sürdürebilmek için katlanılan maliyetlerin özetidir.

1. Değer Teklifi

Değer Teklifi Kanvası, iş modeli kanvasının iki bloğunu temsil etmektedir; “Value Propositions” (Değer Teklifleri) ve “Customer Segments” (Müşteri Segmentleri).

Müşterinizin sizi tercih etme sebebini, oluşturduğunuz değer teklifi belirler. Bu kısımda müşterinize sunacağınız tüm faydaları, açık ve inandırıcı bir şekilde anlatmalısınız. Müşterinize nasıl bir değer sunduğunuza, onların hangi ihtiyaçlarını karşıladığınıza, mevcut problemlerinden hangilerini çözdüğünüze ve bu problemlerin çözülmeye değer olup olmadığına dair öneriler hazırlamalısınız. Ayrıca bu aşamada B2B (Business to Business) ve B2C (Business to Consumer) ayrımı yapmanız, planlama için faydalı bir adım olacaktır.

2. Müşteri Segmentleri

Müşteri tüm iş modellerinin merkezindedir. Müşteri segmentleri, girişimci ya da işletme olarak ulaşmayı hedeflediğiniz kişi/kuruluş gruplarını temsil eder. Bu aşamaya, potansiyel müşterilerinizin listesini oluşturarak başlayabilirsiniz. Bir iş modeli, müşteri segmentinin büyüklüğü gözetilmeksizin bir veya birden fazla segmenti tanımlayabilir. Diğer taraftan müşteri segmentinin tanımlanmasında B2B – B2C ayrımı ile müşteri ve kullanıcı farkını göz önünde bulundurmalısınız. Müşteri segmentleri, müşterilerin ulaşmayı hedefledikleri sonuçlar, gerçekleştirmek istedikleri işler veya çözmeye çalıştıkları problemlerle ifade edilmelidir. İş modelinizi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak için şu anahtar sorulara yanıt vermelisiniz;
“Hangi müşterilere kendi ürün/hizmetinizi sunmak istiyorsunuz?”
“Müşterilerinizin asıl yapmak istediği iş nedir?”.

3. Kanallar

Kanallar müşterilerinize ulaşma yollarınızı belirler. İletişim, dağıtım ve satış olmak üzere üç ayrı kanal yolu belirlemeniz gerekmektedir. İş modelinizin bu kısmını,

“Müşterilerinize hangi kanallar aracılığı ile ulaşacaksınız?” ve “Müşteriler sizin onlara nasıl ulaşmanızı ister?”

sorularını yanıtlayarak hazırlamalısınız. Ürününüzü ya da hizmetinizi müşterilerinize nasıl ulaştıracağınız ve satışı hangi kanalla yapacağınız önemli. Mağaza üzerinden direkt satış gerçekleştirebilir veya network marketing, e-ticaret vb. yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

4. Müşteri İlişkileri

Sırada “Müşterileriniz sizinle nasıl iletişime geçiyor?”, “Onlarla ilişkiniz nasıl olacak?” sorularına yanıt bulmak var.

Girişimci/işletme olarak müşterilerinizle kuracağınız ilişki türünü net olarak belirlemelisiniz. Kişisel ya da otomatik iletişim yolunu seçebilirsiniz. Samimi bir dille mi yoksa resmi bir dille mi iletişim kuracağınıza karar vermeniz gerekir. Müşteri ilişkileri bloğu, yeni müşterilere nasıl ulaşacağınızı ve mevcut müşterileri ürün/hizmet ile nasıl ilişkili tutacağınızı belirleyecektir.
Müşteri ilişkilerinizi etkili bir şekilde yönetmek için müşterilerinizin katılımını sürekli kılmanın yöntemlerini aramalısınız.

5. Gelir Kalemleri

Sunduğunuz değer teklifleri karşısında, müşteri segmentinden ne kadar gelir elde edeceğinizi belirlemeniz gereken aşamadır. Gelir kalemleri, gelir tipine odaklanır. Bazı gelirler tek seferlik olabilir, bazıları ise tekrarlanabilir.

Bu blok,

“Müşterileriniz size hangi ürün/hizmetler için para ödüyor?”, “Bunlar tekrarlayan satışlar mı yoksa tek seferlik satışlar mı?”, “Satış yapmanın dışında başka bir gelir modeliniz olabilir mi?”

gibi sorulara net bir şekilde cevap verebilmenize olanak sağlar. Özetle, müşteriden aldığınız yanıtlardan yola çıkarak gelir kalemlerini planlamalısınız.

6. Kilit Kaynaklar

Kilit kaynaklar bir iş modelinin etkili olabilmesi için gerekli olan en önemli varlıkları ifade eder. Odaklanmanız gereken iki kritik soru vardır,

“Bu işi yaparken hangi kaynaklara ihtiyacınız olacak?” ve “Sizin için en önemli kaynaklar nelerdir?”.

İşletmelerin dikkate alması gereken kaynak tipleri 4’e ayrılır; maddi kaynaklar (tesisler, araçlar, bilgi işlem altyapısı vb.), maddi olmayan kaynaklar (patent, telif hakları vb.), finansal kaynaklar ve insan kaynaklar (personel, uzmanlıklar vb.). İş modelinizi hazırlarken, mevcut olan ve ihtiyaç duyacağınız olmazsa olmaz kaynaklarınızı iyi belirlemeniz gerekir. Değer tekliflerinizi hayata geçirebilmeniz için kilit kaynaklar önem taşır.

7. Kilit Aktiviteler

İşletme ya da girişimci olarak iş modelinizi başarılı kılmak için yapmanız gereken öncelikli işleri tanımlayan kavram kilit aktivitelerdir. Her iş modeli birtakım kilit aktivitelere bağlıdır. Bu esnada,

“İşinizi yapabilmeniz ve yürütebilmeniz için yapmanız gereken en önemli şeyler nelerdir?” ve “Bu işler arasında en kritik olanları hangileridir?”

sorularına vereceğiniz yanıtları düşünmeniz gerekir. Kilit aktiviteler, iş modeli türüne göre değişkenlik gösterebilir. İşletmeniz adına dikkat etmeniz gereken noktalar; değer tekliflerinizin dışına çıkmamanız ve kaynaklarınızı göz ardı etmeden gerekli aktivitelerinizi belirlemenizdir.

8. Kilit İş Ortaklıkları

İş modelinin bu aşamasında cevaplarını vermeniz gereken anahtar sorular şunlardır;

“İşinizi başlatmak/yürütmek için hangi ortaklara ya da tedarikçilere ihtiyacınız var?” ve “Hangi tedarikçiler sizin için kritik öneme sahip?”.

İş modellerinizi iyileştirmek, olası riskleri azaltmak veya yeni kaynak edinmek için başka işletmelerle ya da girişimcilerle ortaklık kurabilirsiniz. Stratejik ilerlemenizi güçlendirecek, sunacağınız ürünün/hizmetin üretiminde ve dağıtımında rol alacak önemli iş ortaklarınızı bu kısımda listelemelisiniz.

9. Maliyet Yapısı

Maliyet yapısı, iş modelini sürdürebilmek için katlanılan maliyetlerin özetidir.

“İş modelinizi gerçekleştirmek için hangi gider kalemlerini karşılamak zorundasınız?”, “Hangi giderler sizin için kritik?”
ve
“Genel işletme maliyetleriniz nelerdir?”

sorularına vereceğiniz yanıtlar kanvasın bu aşamasına kadarki bloklarında hemen hemen şekillenecektir. İş modelinizde belirlediğiniz çoğu adım maliyet yaratan faaliyetlerden oluşmaktadır. Aşamaları kanvasta belirledikten sonra maliyet yapısında yer alacakları hesaplamak kolaylaşacaktır. Maliyetleriniz iş modelinize göre değişiklik gösterebilir.

İş Modelleri

En sık kullanılan 30 iş modelini listeledik.

1. Cross Sell

Satışları artırmada etkili bir yöntem: Cross Sell
Cross Sell İş Modeli Detayları

2. Reklam

Geniş Eri̇şi̇me Ulaşmanın Dijital Yolu: Reklam Modeli
Reklam İş Modeli Detayları

3. Abonelik

Dijitalde Cazip Bir Trend: Abonelik Modeli
Abonelik İş Modeli Detayları

4. Franchise

İşleyen Bi̇r İş Modeli̇: Franchise
Franchise İş Modeli Detayları

5. Affiliate

Hızlıca kendi online işini kur: Affiliate
Affiliate İş Modeli Detaylar

6. Freemium

Bedavanın Gücü: Freemium
Freemium İş Modeli Detaylar

7. Barter

Parasız alışveriş yöntemi: Barter iş modeli
Barter İş Modeli Detaylar

8. Marketplace

Alıcı Veıcı ve satıcı arasında yer al: Marketplace iş modeli
Marketplace İş Modeli̇ Detaylar

9. Self-service

Müşterileri dinamizme davet edin: Self-service iş modeli
Self-service İş Modeli Detaylar

10. Dinamik Fiyatlandırma

E-ticarette güçlü bir dönem: Dinamik fiyatlandırma
Di̇nami̇k Fi̇yatlandirma Detaylar

11. Açık Artırma

Çevrimiçi yüksek satış fırsatı: Açık artırma modeli
Açık Artırma Detaylar

12. Çok Katlı Pazarlama

Müşteriye doğrudan ulaş: Çok katlı pazarlama modeli
Çok Katlı Pazarlama Detaylar

13. White Label

Başka Bir Marka Yarat: White Label Modeli
White Label Detaylar

14. Hizmet Olarak Ürün

Müşteri Katılımını Artır :Hizmet Olarak Ürün Modeli
Hizmet Olarak Ürün Detaylar

15. Gelir Paylaşımı

Kurumsal Ortaklık: Gelir Paylaşım Modeli
Gelir Paylaşımı Detayları

16. Kullandığın Kadar Öde

Kullanıcıyı markana yakınlaştır: Kullandığın kadar öde
Kullandığın Kadar Öde Detayları

17. Kitle Fonlaması

Girişimin için ilk yatırımcılarına ulaş: Kirle fonlaması modeli
Kitle Fonlaması Detayları

18. Uzun Kuyruk

Konsept bir pazarlama türü: Uzun kuyruk modeli
Uzun Kuyruk Detayları

19. Kitlesel Özelleştirme

Tüketiciye özelleştirme fırsatı: Kitlesel özelleştirme modeli
Kitlesel Özelleştirme Detayları

20. Açık Kaynak

Özgür Yazılımın Gücü: Açık Kaynak Modeli
Açık Kaynak Detayları

21. Düşük Maliyetli Satış

Sürümden kazan: Düşük maliyetli satış modeli
Düşük Maliyetli Satış Detayları

22. Satın Alma Yerine Kiralama

Satın almak artık cool değil: Satın alma yerine kiralama
Satın Alma Yerine Kiralama Detayları

23. Peer to Peer

Alan ve satan bir arada: Peer to peer
Peer to Peer Detayları

24. Doğrudan Satış

Müşterine doğrudan ulaş: Doğrudan satış modeli
Doğrudan Satış Detayları

25. Fiyatı Müşteri Belirlesin

Müşteriye sınırsız özgürlük: Fiyatı Müşteri Belirlesin
Fiyatı Müşteri Belirlesin Detayları

Yakında!

Diğer 20 iş modelinin açıklamaları da yakında bu sayfada olacak:
26. Veri Satışı
27. Paylaşım Ekonomisi
28. Marka Kürasyonu
29. Deneyim Satışı
30. Marka Lisanslama

1. Cross Sell - Çapraz Satış

Cross Selling yani Çapraz Satış; müşterilerin satın alma sürecinde istedikleri ürünün/hizmetin yanında tamamlayıcı bir ürünü/hizmeti ek olarak müşteriye sunarak, satışların artırılması amacıyla işletmelerin uyguladıkları bir pazarlama yöntemidir. Şirketler tarafından çapraz satış söz konusu olduğunda kullanılan birkaç farklı yaklaşım vardır. Bir kafede kahve siparişi verdiğinizde yanında tatlı önerisi almanız ya da fast food restoranında sipariş verdiğinizde “Hamburgerin yanında patates kızartması ister misiniz?” diye sorulması, çapraz satışın en yaygın örneklerindendir. Online alışveriş yaparken ürün sepetinde karşınıza çıkan “bunları da beğenebilirsiniz” mesajı ise e-ticarette uygulanan standart bir yaklaşımdır.

Çapraz satış iş modeli sunumu hem müşteriye hem de işletmeye kazanç sağlar. Bu yöntemle önerilen ürüne/hizmete yönelen müşteri “istediğim ürüne kolaylıkla ulaşabiliyorum” hissiyle satın alma sürecinde zamandan tasarruf eder ve markanızdan tekrar alışveriş yapma isteği güder. İşletme olarak müşteriye birden fazla ürün satmış olursunuz ve marka imajınız pozitif gelişim gösterir.

Girişimci/İşletme olarak çapraz iş modelini markanıza uygularken, müşteriyle kuracağınız psikolojik teması merkeze almalısınız. Müşteriniz satın almak üzere olduğu ürünle size neye ihtiyacı olduğuna dair ipucu verir. Bu sebeple sunacağınız ürünü, özenle belirlemeli, müşteriye doğru zamanda ve doğru yerde tavsiye etmelisiniz. Mükemmel yaklaşım, ürünlerin niteliğine ve web sitesinin genel içeriğine bağlıdır. Ancak asıl önemli olan, müşterilerin ilgilendiği ürünleri ve buna ek olarak benzer kategorideki yeni ürünleri sunmaktır. Telefon satın alan bir müşteriye telefon kılıfı önermeniz, ihtiyaç duyulacağına dair bir hatırlatma etkisi yaratır ve müşteriyi ürüne çekmenizi sağlar. Mevcut müşterileriniz uzun zamandır markanızdan alışveriş yapmadıysa, profillerine uygun olan veya önceden satın aldıklarına benzer ürünleri önermek yararlı olacaktır. Ürün tavsiyelerinde ısrarcı olmak, tavsiyeyi yanlış zamanda yaparak müşterinin ödeme işlemlerini zorlaştırmak ve de alakasız ürünleri sunmak markanız ve çapraz satış stratejiniz adına risklidir.
Amazon
1994 yılında Jeff Bezos tarafından Seattle’da kurulan e-ticaret öncüsü; Amazon.com, Inc., kısa adıyla Amazon, işe önce kitap satışlarıyla başladı. Zamanla müşterilerine yönelik ihtiyaç analizi tekniği ile kişiye özel tavsiyeler sunarak e-ticaret satışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Artık a’dan z’ye her ürünün satışını yapan şirket, cirosunun %35’ini çapraz satış modeliyle uyguladıkları bu yöntemle elde etti.
Tchibo
Şirket 1949’da Hamburg’da kurulduğunda, iki kurucu sadece posta yoluyla kahve satışı yapıyordu. Günümüzde kahve satışı yapan markalar arasında öncü olan Tchibo, pazarlamada çapraz satış iş modelini esas alarak kahvenin yanında giyim, dekorasyon, mobilya vb. ürünleri de bünyesine ekledi. “Her Hafta Yeni Bir Dünya” sloganıyla her hafta farklı bir ürün grubunu satışa sunan şirket, 12 farklı ülkede bulunan 1000’in üzerindeki mağazasıyla kahvelerini tüketicilere ulaştırıyor.

2. Reklam

Firmalar izleyicileri kendilerine çekmek için içerik oluştururlar veya onlarla etkileşime girerler. Sonrasında reklamverenler erişimi izleyiciye satarlar. Genellikle medya şirketleri tarafından kullanılan bu iş modeli çoğunlukla internet reklamcılığı üzerinden yürütülmektedir. İçerik ya da hizmet sunan yayıncı (örneğin; bir web sitesi), platformunda reklam görüntülemeye de yer verir. Yayıncı kendi oluşturduğu içeriklerin ya da reklamverenin oluşturduğu içeriklerin dağıtımını yapar. Geniş kitleye erişim sağlayan yayıncı bünyesinde, farklı markaların reklamının yapılması reklam iş modelini tanımlar.

Dijital pazarlamanın bir parçası olan “Reklam İş Modeli” ile amaçlanan; geniş sayıda izleyiciye veya odaklı bir izleyici grubuna erişmektir. Bu erişime ulaşmanın en etkili yolu ise; sürekli olarak içerik üretmek ve tanınırlığı artırmaya çalışmaktır. Reklam her zaman sürdürebilirlik konusunda sıkıntıları olan bir modeldir ancak farklı yöntemler ile verimli hale gelebilir.

Reklam modelini uygulamadaki en iyi araç, belirli bir ilgi grubundaki kullanıcıya veya yüksek oranda ziyaretçiye sahip olan platformlardır. Facebook gibi ziyaretçi sayısı yüksek sosyal ağlar, farklı hizmet ve içerikleri bir araya getiren yapıya sahip oldukları için, bu iş modelini kullanmaya elverişlidir. Bu tür ağlar üzerinde verilen reklamlar ile hem maddi gelir elde edebilir hem de başarılı etkileşimler sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda markanız adına profil oluşturarak içerik üretebilir ve içeriklerinizi hedef kitlenizle paylaşabilirsiniz. Bu sayede markanızın bilinirliği artacaktır.
Google
İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından 1998 yılında, Kaliforniya’da kurulan şirket, reklam modelini en iyi şekilde uygulayan isimlerin başında geliyor. Google gelirlerinin %99’una yakınını kurumsal reklam programlarından elde etmektedir. Şirketin 2006 mali yılı için toplam reklam geliri 10.492 milyardı.
Onedio
Onedio 1 Ağustos 2012'de Türkiye'nin ilk içerik tabanlı sosyal ağı olarak yayın hayatına başladı. Sosyal medya ağları aracılığıyla sitelere ait içerikleri 8 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaştırıyor. Firmalara ve projelere uygun içerik oluşturup sponsorlu olarak Onedio.com anasayfası ve tüm haber sayfalarında gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Ağın ayda 30 milyon ziyaretçisi bulunmakta.

3. Abonelik

Abonelik, müşterinin dahil olduğu bir işletme modelidir. Kullanıcı olarak, bir ürüne veya hizmete sürekli olarak erişmek istiyorsanız, o kaynağa düzenli aralıklarla ödeme yapmanız gerekir. Kullanıcının abone olarak adlandırıldığı bu model, 17. yüzyılda süreli gazete ve dergilerde uygulanmaya başlandı ve günümüze kadar kullanımına devam edilerek standart bir iş modeli haline geldi. Son zamanlarda e-ticaret üzerinde birçok işletme ve web sitesi tarafından kullanılıyor olması pazarda popülerliğini artırmakta. NatureBox, Dollar Shave Club, Trunk Club, Wittlebee ve Blue Apron gibi bazı girişimler tamamen abonelik iş modeline dayalı hizmet veriyor.

Şimdilerde birçok marka, kozmetik, giyim, kahve gibi içecek ya da günlük öğünlerden oluşan yemek vb. türlerde, 3,6,12 ay gibi abonelik seçenekleriyle kullanıcıya kutu ürünlerini ulaştırıyor. Abonelik aracılığıyla aynı e-ticaret sitesi üzerinden kendilerine sürekli ürün gönderilmesi, farklı yerlerden alınması gereken ürünlerin tek bir pakette daha uygun fiyata sunulması ve uğraş gerektirmeden adrese teslim edilmesi bazı kullanıcılar için çok daha pratik ve keyifli hale gelebiliyor. Netflix, Spotify, Amazon gibi isimler ise onlineda aylık abonelik karşısında hizmet verenlerin başında yer alıyor. Verdiği hizmetin bir kısmını ücretsiz olarak sunup, devamını “VIP ya da Premium üyelik” adıyla, abonelik ücreti karşılığında erişime açan markalar da mevcut.

Firma olarak ürünlerinizi/hizmetlerinizi abonelik modeliyle kullanıcılara ulaştırdığınızda, marka sadakati oluşturarak tekrarlayan satışlarınızı arttırma fırsatı yakalarsınız. Abone sayınız belli olduğu için ayarlamalarınız kolaylaşır ve stok maliyeti probleminiz hayli azalır. Önünüzdeki belirli bir süreçte ne kadar ciro elde edeceğinizi tahmini olarak bilmeniz markanıza yarar sağlar. Kargo şirketlerine ödeyeceğiniz ücretleri, paketlerinizin özelliğine göre işin en başında belirleyip, sabitleyebilirsiniz. Ayrıca satacağınız ürün sayısı da önceden belli olduğu için gereksiz alım yapmazsınız, maliyetleriniz azalmış olur.
Muhiku
2018 yılında İstanbul’da kurulan Muhiku, aylık abonelik kutusu girişimidir. Web siteleri üzerinden Türkiye’nin tüm illerine aylık olarak kutu konseptinde ürünler gönderen Muhiku, abonelik iş modeli üzerine kurulmuş bir markadır. Adını “Mutlu-Hissettiren-Kutu” kelimelerinden alan Muhiku, 3,6,12 aylık abonelik ve daha farklı seçenekleri sunmanın yanı sıra ünlü markalardan oluşan uygun fiyatlı kutu içerikleri de hazırlıyor. Hobi, ev dekorasyonu, kişisel bakım, kitap gibi birçok kategoride sürpriz ürün bulunan kutularını, kısa sürede birçok kurumsal firmaya da ulaştırmayı başardı.
Netflix
1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kurulan Netflix, ilk iş modelini DVD satışı ve kiralama üzerine kurmuştu. Ancak hızla gelişim sağlayan kuruluş, 2007’de akışkan medya aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunarak iş alanını oldukça genişletti. Abonelik iş modeli yöntemini uygulamaya başlayan Netflix, 2009 yılında 10 milyon abone sayısına ulaştı. Günümüzde 190’dan fazla ülkede hizmet veren kuruluş, 2019 yılı itibariyle dünya çapında 139 milyon kullanıcıya erişim sağladı. Dizi/film vb kategorilerde sunduğu yapımlarla, online içerik devi unvanı ile anılmaya başlandı.

4. Franchise

Bir dağıtım ve pazarlama yöntemi olan Franchise’da pazarlanan şey ürün ya da hizmet olabilir. Franchise; bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın, belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde kişi veya bir firmaya bu hakları vermesiyle oluşan iş ilişkilerinin bütünü olarak tanımlanır. Franchisee, Franchisor’ın ticari adını veya hizmet markasını, sistemini, iş yürütmeye dair hem ticari hem teknik yöntemlerini, özel araçlarını, belirli bir ücret ve resmi anlaşma karşılığında kullanım hakkı olarak alır. Marka haklarını kullanıma açan taraf (Franchisor), anlaşma süresi boyunca yönetim ve organizasyonda sürekli destek sağlayacağına dair güvence verir. Bu iş ilişkisinde çok sayıda şube, ortak amaç doğrultusunda hareket ederek ticari bir ağ meydana getirirler.

Her iki tarafa da kâr ve avantaj sağlıyor olması, bu iş modelinin dünya çapında yoğun olarak tercih edilmesinin en büyük nedeni. Franchisee girişimci, markanın haklarını alırken belirli bir ücret ödediği için, Franchisor yani marka kazanç elde eder ve bu kazanç süreklidir. Normal şartlarda marka sahibinin, firmasını büyütmek için zamana ve büyük yatırımlara ihtiyacı vardır ancak Franchise iş modeli ile sistem ve marka hızla yayılarak kârı da hızlı bir şekilde artırır. Bu modelle yürütülen şubelerde, esas firmaya ait iş uygulama yöntemleri kullanılacağı için, markanın taklit edilme olasılığı azalırken, tanınırlığı artar.

Franchise iş modeli için seçilecek markanın bilinirliği ne kadar yüksek olursa kazanç da buna bağlı olarak artış gösterir. Sunulan ürün veya hizmetin hazır pazarının bulunması girişimciler için yararlı olacaktır. Franchisor ve Franchisee’lerin iş ilişkilerinin iyi olması etkili bir pazarlamayı da beraberinde getirir. Disiplin bu yönetimin büyük bir parçası. Tarafların birbirlerine karşı dürüst olmaları, herhangi problem söz konusu olduğunda doğrudan temas kurmaları, iş modelinin başarısı için büyük önem taşır. İşletme zincirindeki her şubenin standart stoklara sahip olması, ürün takibini düzenlerken çalışma kalitesini yükseltir. En az maliyetle büyüme ve gelişme sağlanan bu iş modelinde, Pazar ile ilgili bilgi akışını sürekli ve hızlı olarak sağlayabilirsiniz.
McDonald’s
1940 yılında Richard ve Maurice McDonald tarafından San Bernardino’da kurulan dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi McDonald’s en başta “geleneksel arabaya servis” konseptiyle fast-food yiyecek ve içecek satışına başladı. Firmaya milkshake karıştırıcısı satışları yapan Ray Kroc’un ABD milli bayi aracısı olmasıyla restoran zinciri büyümeye başladı. 1 yılda 66 adet restoran açılışı yaparak rekor kıran McDonald’s hızla fast-food sektöründe dünya devi olmayı başardı. Franchise iş modeli ile büyük başarıya ulaşan marka dünya çapında 34 bini aşkın şubede günde ortalama 58 milyon müşteriye hizmet vermekte.
RE/MAX
Dave Liniger ve Gail A. Liniger tarafından 1973 yılında Denver’da kurulan RE/MAX, bugün dünyada en çok gayrimenkul satışı gerçekleştiren kurum. Tek bir ofisle sektöre giriş yapan RE/MAX, yönetimine Franchise iş modelini uyarlayarak faaliyetlerini ve hizmet ortamlarını genişletmeye gitti. Bugün dünyada 95 ülkede 6500 adet ofisi bulunan şirket, minimum risk maksimum kazanç görüşünü benimseyen Franchise sisteminde en çok başarıya ulaşan isimler arasında yerini aldı.

5. Affiliate

Türkçe karşılığı Satış Ortaklığı olan Affiliate Marketing, internetten kazanç sağlama sistemine dayalıdır. Size ait olmayan bir ürünün, sizin desteğiniz ile dijital ortamda satılmasından sağlayacağınız gelir modeline affiliate denir. Bu modelde, firmaların özel affiliate programlarından veya affiliate networklerinden yararlanarak bulabileceğiniz ürün ya da hizmetlerin, internette oluşturacağınız reklamlar üzerinden satışları ve istenen işlemleri sağlandığında her bir ürün için komisyon alırsınız. Reklam veren taraf yani Affiliate Marketer’lar ödeme için CPA (Cost Per Action – Aksiyon Başına Ödeme) yöntemini kullanırlar.

Dünya çapında kabul gören bu iş modeli iki tarafın da kazanç sağlamasına imkân tanır. Ürüne ya da hizmete sahip taraf reklam ve pazarlama maliyetinden muaf olurken, satış ortağı olan taraf kendisine ait olmayan ürünün/hizmetin reklamını yaparak gelir elde eder. Bakıldığında oldukça kolay bir yöntemdir ancak doğru ilerleme kaydetmezseniz işler bir süre sonra karmaşık hale gelebilir.

Modelde genelgeçer iki adet yöntem bulunmaktadır; “Çiftçi Yöntemi” ve “Avcı Yöntemi”. Çiftçi yönteminde müşteri sizi bulur ve web siteniz aracılığıyla satışını yaptığınız ürün veya hizmete ulaşır. Avcı yönteminde ise müşteriyi siz bulursunuz ve ona referans kodlu bağlantılar gönderirsiniz. Bu iki yöntemi aynı anda da kullanabilirsiniz. Esas nokta satışını yapmak istediğiniz ürün ya da hizmeti en iyi şekilde tanımak, müşteriye başarılı bir biçimde sunmak ve onu ürüne/hizmete çekme konusunda ikna etmektir. Affiliate’i uygulamada en etkili araçlar blog siteleri ve sosyal medya mecralarıdır. Doğru bir dille, bilgilendirici ve müşterinin ilgisini çekecek içerikte metinler yazarak ürünün tanıtımını yapabilirsiniz. Eğer tecrübe sahibiyseniz Google Adwords üzerinden de bu iş modelini yürütebilirsiniz.
Pinterest
2010 yılında Ben Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafından kurulan sosyal medya platformu Pinterest, 2011 yılında popülerliğini kazandı. 70 milyonun üzerinde kullanıcısı olan platformda görsel ve video içerikler paylaşılmaktadır. 2015 yılında firmalara reklam verme fırsatını sunan Pinterest, günümüzde satış ortaklığı stratejisini uygulayan en başarılı isimlerden. Platformda işletme üyeliği hesabı açarak web sitenizin ve satışa sunduğunuz ürün/hizmetlerin reklamını pin sayfanızla ilişkilendirebilirsiniz.
Godaddy
Bob Parsons’un 1997 yılında Arizona’da kurduğu GoDaddy, bugün internet domain hizmeti veren kuruluşlar arasında en üst sırada. Hizmetleri arasında Affiliate iş modelini de başarılı bir şekilde sunarak bu yöntemle gelir elde etmenize olanak tanıyor. GoDaddy’nin dünya çapında 20 milyon civarında müşterisi bulunmakta.

6. Freemium

Size sunulan ürünün/ hizmetin bir kısmına veya tamamına zaman sınırlaması olmadan ücretsiz bir şekilde erişebileceğiniz pazarlama modeline Freemium adı verilir. Özellikle dijital oyunlarda ve internet girişimlerinde çok sık tercih edilen modelde esas amaç; temel ürünü müşteriye bedava sunmaktır. Bu alanda müşteri kullanıcı olarak tanımlanır. İnternetin iş modeli olarak bilinen Freemium “Premium” ve “Free” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Aynı zamanda bir fiyatlama stratejisi olarak kabul edilen Freemium’da, sunulan ürün ve hizmet ücretsiz olmasına rağmen, seçkin kaliteye ve seçkin özelliklere sahip olması çok önemlidir.

Bu iş modelinde ücretsiz kullanıma açılan ürün ve hizmetler çoğunlukla ücretli versiyonları satabilmek için de oluşturulabiliyor. Mobil oyunlar buna iyi bir örnek. Oyunu ücretsiz olarak oynamaya başlıyorsunuz ancak belli bir seviyeye geldiğinizde devamını oynayabilmeniz için Premium satın alma işlemi yapmanız isteniyor. Yine de her durum böyle değil. Spotify, Skype, Linkedin örneklerinde de olduğu gibi ihtiyaç duyduğunuz temel özellikleri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak hesabınızın aktifliğini daha da artırmak ve ek özelliklere de sahip olmak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekiyor. Temel ürünü ücretsiz olarak sunup kullanıcıları cezbetmek, bir müşteri tabanı oluşturmanın en kolay yolu.

Girişimcilerin bu model ile yapacağı pazarlama stratejilerinde “Free” olan ve “Premium” olan ürünler/hizmetler arasında iyi bir denge sağlaması gerekir.
Ücretsiz olarak sunulan ürün/hizmet çok güçlü olursa, kazanç anlamında sorunlar yaşanır. İki seçenek arasındaki olası yüksek fark ise değerlendirme yapmak isteyen kullanıcıda negatif etki yaratır. Freemium iş modelinde en iyi araç internettir çünkü ücretsiz hizmet sunduğunuzda milyonlarca kullanıcıya ulaşma ihtimaliniz yüksektir. Ürünü satın alma ihtimali olan kullanıcılar da öncesinde ücretsiz versiyonu deneyecekleri için çok fazla sayıda ücretsiz kullanıcıya ulaşmanız gerekir. Bu nedenle kâr elde etmeniz biraz zaman alabilir. Hedeflediğiniz pazarın, yeterli Premium müşteri sağlayacak kadar büyük olması size fayda sağlar.
Skype
Microsoft tarafından satın alınan yazılım ilk kez 15 yıl önce yayınlandı. Skype internet üzerinden mesajlaşma ve telefon görüşmesi yapma imkanlarını tüm dünyaya sunuyor. Bilgisayardan bilgisayara arama yapma özelliğini tamamen ücretsiz olarak kullanıma açan yazılım, bilgisayardan sabit telefonları ve cep telefonlarını arama özelliğine erişimi ise Premium olarak sağlıyor. Freemium iş modelinde en çok başarıya ulaşan isimlerden olan Skype, ilk iki yıl içerisinde 3 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
Spotify
2006 yılında Martin Lorentzon ve Daniel Ek ortaklığında Stockholm’de kurulan Spotify 2008 yılında herkesin erişimine açıldı. Büyük müzik şirketleri ile anlaşmalı olarak sınırsız müzik veri akışı ve podcast hizmeti sunuyor. Teknoloji öncüsü olarak tanınan şirket Freemium iş modeline bağlı olarak çalışıyor. Reklamlarla desteklenen ücretsiz üyeliğin yanı sıra çevrim dışı erişim gibi birçok özelliğin dahil olduğu ücretli abonelik seçeneği bulunan Spotify günümüzde 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

7. Barter

Kelime anlamı “Takas” olan Barter bir çeşit ticaret sistemidir. Bu iş modelinde takas işlemi, satın alınan ürün ve hizmet bedelinin, üretilen ürün ve hizmet ile ödenmesi sonucu gerçekleştirilir. Barter sistemi firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir pazardır. Sistem pazarı oluşturan firmaların arz ve talepleri üzerine işler. Bu sistem ile çalışan bir firma, Barter Ortak Pazarı’ndan satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedelini, ürettiği ya da ticaretini yaptığı ürünleri, yine bu pazarda satarak öder. Ürünü satan firma ise sattıklarının ücretini, pazarda satışa sunulmuş ürünler arasından istediğini satın alarak tahsil eder.

Günümüzde ciddi bir endüstri haline gelen Barter, turizmden medyaya, sanayiden emlağa birçok sektörde tercih edilmektedir. Başlı başına büyük bir Pazar olan Barter, firmalara stoklarını eritme, atıl kapasitelerini satışa çevirme imkanı tanır. Firmaların satışlarını artırır, onların yeni müşteriler kazanmasını sağlar. Üyeler tahsilat riski olmadan ticaret yaparlar. Bu yöntem ile firmalar bir sene boyunca ürünlerinin ücretsiz reklam ve tanıtımını yaparlar. Pazarda toplam talebin toplam arzdan fazla olmasına özen gösterilir.

Barter iş modeline bağlı olarak iş yaptığınızda diğer modellerin dışında, farklı ayrıcalıklara sahip olursunuz. Örneğin bu sistemde arz-talep dengesi gözetildiği için aynı ürünü üreten fazla sayıda üreticiye sistemde yer verilmez. Yani sizinle aynı sektörde faaliyet gösteren çok fazla rakiple karşılaşmazsınız. Alım satımlar üyeler arasında gerçekleştirildiği için hitap etmediğiniz alıcı kitlesine dahi satış yapabilirsiniz. Müşteri portföyünüz hızla gelişir. Barter pazarı genişledikçe teknolojik gelişmeler de hızlanır. Böylece ileri üretim tekniklerine ulaşabilir, dışarıdaki firmalara kıyasla bir üretim üstünlüğü sağlama fırsatı elde edebilirsiniz.
Caterpillar
Merkezi Illinois’te bulunan Caterpillar Inc. kısa adıyla CAT dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi. 1900’ün başlarında ABD’de önde gelen iki traktör şirketinin birleşmesiyle oluşan CAT, Barter Pazarı’ndaki konumuyla dünya çapında bir üne sahip. Kendisine mal ve hizmet veren 100 binin üzerinde küçük firmayla, yılda 100 milyar dolarlık barter yaptığı bilinmekte. İsmini ve logosunu lisanslayarak; bot, mont, oyuncak başta olmak üzere yüzlerce farklı üründe sadece logosunun kullanılması için yüklü miktarda komisyon alan CAT, dünyada kendi alanı dışındaki bir alanda en çok para kazanan şirketlerden biri. Reklam için hiçbir harcama yapmayan markanın lisanslı ürünleri bugün 145 ülkede satılmaktadır.
Goodyear
1898 yılında Frank Seiberling tarafından Akron/ABD’de kurulan şirket otomobil, yarış arabaları, motosiklet, uçak, tarım arabaları, ticari ve hafif kamyon ve ağır yük değiştirme makineleri için lastik üretimi yapmaktadır. Lastik etiketleme sisteminin geliştirilmesinde öncü rol oynayan, dergi lastik testlerinde 11 ödül ve en iyi işveren ödülünü kazanan firma dünya çapında kendi sektöründe birçok ilke imza atarak başarısını kanıtladı. Barter modeli yönetim stratejisi ile alt kuruluş ve ortaklarla birlikte çalışan firmanın 22 ülkede 49 tesisi bulunmakta. Yaklaşık 20,000 yatırımcı NASDAQ Global Pazarı’nda işlem gören Goodyear hisselerine yatırım yapmaktadır.

8. Marketplace

Türkçe anlamı “e-Pazaryeri” olan Marketplace, satıcılarla alıcıları elektronik ortamda bir araya getiren sanal platformları tanımlar. Satıcılar bu platformları kullanarak kendi mallarını satışa sunabilir. Alıcılar ise bu platformlardan faydalanarak çok sayıda satıcının farklı çeşitlerdeki ürünlerine erişim sağlayarak dilediğini satın alabilir. E-Ticaret alanında kısa sürede popülerliğe ulaşan Marketplace iş modeli global çapta rekabeti de beraberinde getirdi.

Satıcılar online platformda kendilerine birer sanal mağaza açarlar, satışa sunacağı ürünlerini fotoğrafları ve özellikleriyle birlikte buraya ekler, ürün bazında fiyatları belirler ve bu ürünleri müşterilerin beğenisine sunar. Tüketiciler de bilgisayarlarının başından kalkmadan farklı kategorideki ürünleri kıyaslayarak, uygun fiyat avantajları ile satın alır. Oldukça basit ve hızlı bir pazarlama şekli sunan bu yöntemde Marketplace görevi gören siteler genellikle satıcıdan komisyon talep eder.

Başarılı bir Marketplace yatırımı yapmak istiyorsanız kullanacağınız online sitenin altyapı ve yazılımının aynı anda binlerce kişinin işlem yapmasını karşılayacak kadar güçlü ve güvenilir olmasına özen göstermelisiniz. Müşterilerin kredi kartı ile internetten alışveriş yapmasını güvence altına almanız gerekir. Güvenlik garantisi bulunmasının yanı sıra sitenin kullanımı da kolay olmalıdır. Belirlenen standartlara göre ürünler her çeşit olabilir ancak sahtecilik, yanlış ürün gönderme, siparişin ulaşmaması, stokta bulunmaması gibi aksaklıkların önüne geçmek pazaryerinin en temel görevlerindendir. Alıcı bu gibi konularda problem yaşarsa Marketplace’i sorumlu tutar. Bu nedenle gerekli tedbirler en baştan alınmalıdır. Sunacağınız uygun fiyatlar satışlarınızı artırmanız için en etkili seçenek olacaktır. E-Pazaryeriniz bilinirlik kazandığı ve avantajlarını genişlettiği sürece yeni mağazalar ve yeni üyeleri kendine çeken bir merkeze dönüşür. Artan trafikle birlikte gelen reklam kaynağı ise e-ticaretin kurallarını doğru uyguladığınız anlamına gelir.
eBay
eBay 1995 yılında Amerikalı girişimci Pierre Omidyar tarafından San José, Kaliforniya'da kuruldu. İnternet üzerindeki en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay 28 ülkede faaliyet göstermektedir. Ebay’in Marketplace görevi gören web sitesinde alıcı ve satıcılar alışveriş sonrasında birbirlerine puan verebiliyorlar. Bu yöntemle diğer müşterilerine değerlendirme yapabilme fırsatı sunan firma Marketplace avantajlarını en başarılı şekilde sunan isimler arasında.
Gittigidiyor
Türkiye’deki en başarılı Marketplace uygulayıcısı GittiGidiyor, Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından 2001 yılında yayınlandı. Türkiye'de e-ticaretin gelişebilmesi için internet kullanıcılarına, güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle yola çıkan GittiGidiyor, başlangıçta hem alıcıları hem de satıcıları koruyan bir ödeme-onay sistemi geliştirdi. "Sıfır Risk Sistemi" olarak adlandırılan bu sistem ile bugüne kadar 13 milyonun üzerinde satış işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. 4000 kategoride binlerce ürünün satışına aracı olan e-ticaret sitesi 2007 yılında eBay’in ortaklığına katıldı.

9. Self Servis

Self-Service satış modeli günümüzde SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım)’daki en popüler modellerden biridir. Bu modelde cafe, restoran vb ortamda bulunan müşteri bir isteği olduğu zaman bunu kendisi gidip alır, çalışanlar masaya servis yapmazlar. Self servis model konsepti, yüksek profilli kurumsal müşterileri hedef almak için kullanıldığında şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Potansiyel müşterileriniz ürününüzün değerini ve faydalarını anladığı sürece, onları keşfetmelerine, satın almalarına ve kendilerine servis yapmalarına izin vermek, şirketiniz için oldukça avantajlı olabilir. Self-Service modeli doğru yapıldığında en dinamik satış modellerinden biri haline gelir.

Kurumsal müşterilere satış yapmak, ürün veya hizmetinizi gerçekten işletmelere satmakta olduğunuz anlamına gelir. Ne kadar çok işletme müşteriniz varsa, kendi işinizi ölçeklendirmek o kadar kolay olur. Kendi kendine hizmet modelleri, özellikle büyümekte olan girişimler için zamandan, işçilikten ve kaynaklardan tasarruf sağlamanıza olanak tanır. Bu model, satışa ve işçiliğe yüklenmek yerine, işinizi iyileştirme amaçlı gelir elde etmenizi sağlar. Self-Service iş modelleri, müşterileri daha kazançlı kurumsal yazılımlara yönlendirebilir. OpenView Labs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir şirketin yıllık gelirinin %15'i, Self-Service modelini kullanmaya başlayan müşteriler sayesinde oluşuyor. Yani bu model işletme açısından kârlılığı doğrudan pozitif yönde etkiliyor.
Starbucks
Zev Siegl, Jerry Baldwin ve Gordon Bowker tarafından 1971’de Seattle’da kurulan Amerikalı kahve dükkanları zinciridir. İnsanlara dünya kahvelerinin yanında bir araya gelebilecekleri sosyal bir ortam sunan marka Self-Service iş modeli ile hizmet vermektedir. Bugün Starbucks, 65 ülkede 21.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı markası haline gelmiştir. Ayrıca seçili Shell ve OPET akaryakıt istasyonlarında, Premium Self Servis modeli olan Starbucks on the go ile, baristasız, limitli ürünleri yüksek kalitede sunan mini bir mağaza hizmeti de sunuyor.
Ikea
1943 yılında Ingvar Kamprad tarafından İsveç’te kurulan IKEA günümüzde uluslararası mobilya mağaza zincirleri olarak faaliyet göstermektedir. 48 ülkede 392 mağazası bulunan IKEA tamamen Self-Service iş modeli ile çalışmaktadır. Mağaza içerisinde yer alan yönlendirmelerle birlikte müşteriler istedikleri mobilya ürünü kendileri almaktadır, üstelik alınan mobilya ürününün montajını da yine müşterinin kendisi yapmaktadır.

10. Dinamik Fiyatlandırma

Dinamik fiyatlandırma, fiyatların gerçek zamanlı arz ve talebe karşılık olarak değiştiği bir fiyatlandırma stratejisidir. Aslında eski bir yöntem değil ancak e-ticaret üzerindeki etkisi yakın geçmişte başladı. Dinamik fiyatlandırma, şirketlerin 7/24 fiyat takibi ve değişiklikleri ile rekabetçi kalmalarına ve sonuç olarak toplam kârlarını ortalama % 25 oranında artırmalarına olanak tanıyan bir iş modelidir.
Yapay zeka ile geliştirilen bu fiyatlandırma stratejisi temelde veri analizine ve esnekliğe dayanan fiyat belirleme yaklaşımını benimser. Web sitenizdeki müşteri etkileşimlerini ve de müşterinin genel profiline bağlı olarak fiyat değişikliklerini anlık olarak şekillendirerek kontrol etmenizi sağlar. Sunduğu bu ayrıntılı verilerle sağlıklı bir şekilde kişiselleştirilmiş tekliflerinizi oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; elde ettiğiniz verilerin doğruluğunu daima kontrol etmektir.

Tüketicinin beklentilerini bilmek, yönelimlerine göre hareket etmek, dinamik fiyatlandırmayı modern yollarla kullanmanızı gerektirir. Modeli belli yazılımlarla birlikte kullanırsanız manuel fiyat takibi zorluklarını ortadan kaldırarak ciddi anlamda zaman tasarrufu sağlarsınız. Günümüzde bu modeli destekleyen yazılımlar global pazarın büyük kısmında yer almakta. Birçok tüketici ürün fiyatlarınızın düzenli olarak değiştiğini farketmez. Kısa süre içerisinde değişen fiyatlardan habersiz olan tüketici markanıza karşı güvensizlik sorunu yaşayabilir. Bu nedenle bu iş modelini uygularken müşteri algısını ön planda tutmanız yararınıza olacaktır. Online mağazanızda dinamik fiyatlandırma uyguladığınızı belirten uyarılara yer verebilirsiniz. Elbette avantajlarını da anlatırsanız sizin için bir artı olacaktır.
Priceline Group
1997 yılında Jay S. Walker tarafından Connecticut’ta kurulan Priceline Group uçak ve araç kiralama hizmeti ile kendisini kısa sürede dünyaya tanıttı. 2015 yılında online seyahat pazarındaki payını %65’e çıkaran şirket Dinamik Fiyatlandırma stratejisi ile hizmet veriyor. Google’daki reklamları sayesinde sektörün ciddi kazananlarından. Şirket yaptığı yatırımlar ve projelerle daha da büyüyerek, geçtiğimiz yıl adını Booking Holdings olarak değiştirdi.
W. W. Grainger
William W. Grainger, W. W. Grainger Inx.’ı 1927 yılında Chicago’da, tüketicilere tutarlı bir motor arzı erişimi sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla kurdu. Amerikan Fortune 500 sanayi tedarik şirketi olan Grainger, envanter yönetimi faaliyetleri ve teknik destek ile birlikte motorlar, aydınlatma, malzeme taşıma vb birçok alanda dünya çapında 3 milyondan fazla müşteriye ulaşmaktadır. 598 şube, çevrimiçi kanal (Grainger.com, KeepStock ve eProcurement gibi) ve 33 dağıtım merkezinden oluşan bir ağ üzerinde dinamik fiyatlandırma modeli desteği ile hizmet vermektedir.

11. Açık Artırma

Çevrimiçi açık artırmalar, hem ev tabanlı girişimciler için hem de e-ticarete giren ve yeni pazarlar oluşturan şirketler için hızlı ve verimli bir iş modeli sunar. Hemen hemen her şeyi satmak için küresel bir pazarı temsil eder. Büyük bir işletmenin ürün portföyünü yeni bir kitleye ulaştırmak istediğinizde ya da finansal özgürlüğünüz için bir iş planı netleştirmeniz gerektiğinde çevrimiçi açık artırmalardan faydalanabilirsiniz.

Peki, açık artırma iş modeli nasıl uygulanır?

Satıcılar, seçtikleri açık artırma sitesinin parametrelerine uygun profil, hesap ve sanal mağaza oluştururlar. Satışları gerçekleştirmek için alıcıları ürünlere çekecek düzeyde ürün tanımı ve ürün fotoğraflarını yayınlarlar. Alıcılar, önceden belirlenen zaman aralığı dahilinde mevcut öğeler üzerinde arama, teklif verme ve teklif fiyatını açma işlemlerini gerçekleştirerek açık artırma usulü alışverişlerini yaparlar.

Çevrimiçi açık artırma için çeşitli iş modelleri kullanılır. Genellikle; “Ters Yapı”, “Ebay Tarzı”, “Hollanda Tarzı”, “Benzersiz Teklif” ve “Fiyat Ortamı” gibi açık artırma türleri bulunmaktadır.
Ebay
Çevrimiçi açık artırma siteleri gelişti ve olgunlaştı. Zorlu rekabet ortamıyla birlikte birkaç sahte site uygulaması da ortaya çıktı. eBay hala sektöre hâkim durumda, ancak WineBid gibi niş siteler satıcıların daha fazla ayırt edici alıcı hedeflemesine yardımcı oldu.
Elance
Sitede detaylı üyelik işlemini tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken hizmet verdiğiniz alanda postalanmış işler için açık artırmalara katılmak. İşverenler, hizmetlerinizden memnun kalıp profil sayfanıza olumlu yorumlar bırakmaya başladıkça açık artırmaları kazanmanız daha da kolaylaşıyor.

12. Çok Katlı Pazarlama Modeli

Çok Katlı Pazarlama; doğrudan satışın geliştirilmiş bir türüdür. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularına titizlikle yaklaşan, müşteri odaklı, Çok Katlı Pazarlama modeli, üretilen veya sunulan ürün ve hizmetlerin sunucudan (fabrika, atölye, vb.) müşteriye doğrudan ulaşmasını hedefleyen bir sistem mantığını kapsamaktadır. Bu iş modeli, üretici ve tüketici memnuniyetini artırmak için ürünü veya hizmeti müşteriye olabildiğince az aracıyla ulaştırılmasına olanak tanır. Bireylere son derece düşük maliyetle ve kolaylıkla kendi işlerini başlatabilmeleri için ortam hazırlar.

Çok katlı pazarlamada çalışan üreticiler, ürün/hizmetlerin reklamını, tanıtımını yapmak ve bu işe aracılık etmek için çeşitli mekanlarda bulunabilirler. Bağımsız olarak istedikleri her yerde çalışabilir, bu iş modeli üzerinden işlerini icra edebilirler. Distribütör/üye olarak adlandırılan bu kişiler verilen ürün ve ya hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasından ve bilgilendirilmesinden sorumlu; müşteriler ile olan ilişkilerde şirket arasında bir köprü olur.
Avon
Avon yüksek sayıda sahip olduğu aktif temsilci sayısı ile Türkiye’de, Çok Katlı Pazarlama iş modelini kullanan şirketler arasında uzun bir süre lider konumda yerini aldı. SMS ile sipariş gibi öncü gelişmeleri saha yöneticileri ve satış temsilcilerine yönelik geliştiren kozmetik markası, şirket ile sıcak satışın gerçekleştiği nok­tada 24 saat sürekli iletişimi etkin bir şekilde yönetiyor.
Herbalife
1980 yılında Mark R. Hughes tarafından kurulan Herbalife International, hisseleri New York Borsasında (NYSE) işlem gören dünyanın en büyük doğrudan satış şirketlerinden biridir. Herbalife International kilo kontrolü, takviye edici gıdalar ve kişisel bakım ürünleri satışını dünya genelinde 90'dan fazla ülkede çok geniş bir bağımsız üye ağı aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

13. White Label

“Beyaz Etiket” terimi, aslında müzik endüstrisinde ve özellikle de vinil kayıtlarda ortaya çıkmıştır. Bugün, bu terim uzun zamandan beri ticaret ve pazarlama alanında uygulanmaktadır.

Beyaz etiket markası, üreticinin temel bir jenerik ürün veya hizmet yarattığı ve daha sonra çok sayıda perakendeciye dağıttığı örnekleri ifade eder. Markaların aksine üretici, bu perakendecilerin ürünü kendi markaları altında satmalarına izin verir. Beyaz etiketleme, teknoloji geliştiricilerinin ürünlerini çok çeşitli ticari müşterilere satmaları için her zaman popüler bir araç olmuştur.

Başka bir deyişle, teknoloji geliştiricisi, her biri kendi markasına ve müşteri tabanına sahip bir düzine kadar kitle fonlaması platformu tarafından kullanılabilecek işlevselliği sağlar. Çevrimiçi buluşma dünyasında, Global Personals, beyaz etiket teklifini işleyen bir iş için mükemmel bir örnektir. White Label Dating teknoloji platformu, gelirleri 74 milyon doları aşan 15.000'den fazla çeşitli buluşma alanının merkezi konumunda.
Cott
Cott Corporation; Coca-Cola, PepsiCo ve Cadbury Schweppes'den sonra dünyanın en büyük, özel etiketli, gazlı meşrubat üreticisidir. Sodaya ek olarak; şişelenmiş su, meyve suları, buzlu çay ve spor içecekleri üreten ve dağıtan Cott, 2000-2005 yılları arasında satışlarını yüzde 80 artırarak, 990 milyon dolardan 1.8 milyar dolara çıkardı.
McBride
Ev temizlik ürünleri sektöründe Avrupa’da lider konumda olan McBride; perakendecilerin kendi markaları altında satış yapmalarına olanak sağlayan ürünler geliştiriyor. Özel etiketler, mağaza markaları, distribütör markaları ve indirim markaları üreten şirket, Beyaz Etiketleme iş modeli ile çalışan önde gelen isimlerden.

14. Hizmet Olarak Ürün

Hizmet olarak ürün, ürünün kendisinden ziyade bir ürünün sağlayabileceği hizmetlerin ve sonuçların satılmasıdır. Terim, örneğin; bir hizmet olarak yazılım “SaaS” gibi, bulut bilişimlerin popülaritesiyle birlikte büyüyen ve benzer abonelik tabanlı fiyatlandırma kullanan "hizmet olarak" ifadesinden üretilmiştir. Nesnelerin interneti (IoT) ile birlikte bir hizmet olarak ürün, ürünlerinin karlılığını artırmanın, müşterilerin katılımını artırmanın ve yeni iş alanlarını başlatmanın bir yolu olarak üreticilerin ilgisini artırdı.

Hizmet Olarak Ürün iş modelinde üretici, en saf haliyle, ürüne sahip olmaya ve bakımını yapmaya devam eder ve müşteri ürünü kullanım için kiralar veya bir servis menüsüne abone olur. Diğer senaryolarda, müşteri ürünün sahibidir ancak bakımdan sorumlu değildir veya bu tür sorumluluklar lisans sözleşmesine veya garantisine göre ayrılmıştır.
BMW
Araç kiralama hizmeti Sixt, şu anda tamamen BMW'nin sahibi olduğu DriveNow adlı yedi yaşındaki Avrupa otomobil paylaşım servisiyle en yeni BMW ve Mini araç modellerinin bir filosunu sunan bir niş oluşturdu. Uygulama aracılığıyla DriveNow'a kaydolan kullanıcılara, bir araba seçme ve aracı DriveNow kartıyla kiralama fırsatı sunuluyor. Araç, kiralama süreci bittiğinde, uygulamanın bölgesinde herhangi bir yerde bırakılabiliyor ve bu sayede servisin tek yönlü seyahatler için kullanımı kolaylaşıyor.
Michelin
Lastik şirketi Michelin 2000 yılında Avrupa kamyon filoları için bir kiralama programı olan “Filet Çözümleri”ni piyasaya sürdü. İşletmeler arası girişimi, kilometre cinsinden "lastik hizmetleri" kiralayarak aracın türüne ve mesafesine göre ölçeklenen sabit bir ücret talep ediyor. Şirket, hizmetin, lastik performansındaki değişkenlik, satın alma maliyetleri ve bireysel lastiklere sahip olmasından kaynaklı tahmin edilemeyen hasar oranları ile birlikte gelen değişken dalgalanma riskini azalttığını belirtiyor.

15. Gelir Paylaşımı

Gelir paylaşımı, mal veya hizmet satışlarından elde edilen toplam gelirin paydaşlar veya katkıda bulunanlar arasında dağılımıdır. Kâr payları ile karıştırılmamalıdır. Kâr paylarında sadece kâr, yani maliyetler kaldırıldıktan sonra kalan gelir paylaşılır.

Her bir gelir paylaşım planı türü için pratik detaylar farklıdır fakat kavramsal amaçları sabittir. Bu, kâr aracılığıyla, ayrı aktörleri etkinleştirerek veya karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yenilikler geliştirerek yapılır. Ortaklıkları teşvik etmek, satışları artırmak veya maliyetleri paylaşmak kurumsal yönetim içerisinde popüler araçlar haline geldi. Hem ABD hem de Kanada hükümetleri, hükümetin farklı seviyeleri arasında vergi geliri paylaşımını kullandılar.
Squidoo
Squidoo, sitesine üye olan insanlara, burada hazırladıkları sayfalar ile para kazanma fırsatı sunuyor. Üyelerin hazırlamış olduğu sayfalara reklamlar yerleştiriyor ve bu reklamlardan gelen gelirlerin büyük bir kısmını üyelerine dağıtıyor. Aynı zamanda üyelerine hazır Amazon ve eBay modülleri sunuyor. Bu satış sitelerinden seçeceğiniz sayfanız ve konunuz ile alakalı ürünleri, sayfanızda tanıtıp satışlardan komisyon alabiliyorsunuz.
Apple Store
İlk defa 10 Temmuz 2008 yılında iPhone 3G'de devreye giren App Store, kullanıcılara iOS SDK ile geliştirilen uygulamaları taramalarına ve indirmelerine olanak tanıyan bir sanal mağazadır. Kullanıcılar 2017-2018 yılları arasında, Apple App Store'da uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve prim uygulamaları için yaklaşık 46,6 milyar ABD Doları harcadılar. App Store üzerinden yapılan alışverişlerde gelirin %30'u Apple'a aktarılmakta, geri kalan %70'lik dilim ise uygulamanın üreticisine gitmektedir.

16. Kullandığın Kadar Öde

Üyelikli hizmetlerin aksine, bu modelde ücretlendirme, kullanıcının o hizmeti ne kadar süre boyunca kullandığının ölçümüne dayalıdır. Bir hizmetin veya ürünün fiili kullanımı ölçülür, kullanıcı tükettiği kadarının karşılığı olarak ödemeyi yapar. Bu şekilde şirket, ayrıca fiyatlandırılabilecek ek esneklikten yararlanmak isteyen müşterileri kendine çeker. Kullandığın Kadar Öde iş modelinde, kullanıcıların bir web site içeriğine kaç defa erişmek istediklerine bağlı olarak ücretlendirme yöntemi de uygulanmaktadır. Kullanıcılar bu durumdan memnun kalıyorlar, çünkü ödemeyi değeri elde ettikten sonra yapma imkânına sahipler.

Bu tarz iş modelleri, tüketici medya pazarında (televizyon ve çevrimiçi hizmetler vb.) giderek daha popüler hale geliyor. Esneklik, hizmet seçimi, farklı ücret oranları, kullanım veya indirme başına ödeme gibi özellikler kullanıcıları ürüne/hizmete daha çok yakınlaştırıyor.
Furlenco
Kurucu Ajith Karimpana 2011 yılında ABD’den, Hindistan'ın Bengaluru kentine taşındı. Mobilyalarını ABD'de satmaya çalıştığında, bunun için ödediği paranın sadece %10'unu geri alan Karimpana bu durumdan hareketle Furlenco’yu kurdu. İnsanların maddi zorluk yaşamadan, kaliteli mobilyalara erişmesini sağlamayı misyon edinen marka, kendi bünyesinde tasarlanan ödüllü mobilya ve ev dekorlarını müşterilerine kiralama yöntemiyle ulaştırıyor. 8 farklı şehirde hizmet veren mobilya şirketi abonelik, nakliye ve değişim gibi hizmetleri de sunuyor.
Car2Go
Car2go; bir araca sahip olmanın maliyeti veya zahmeti olmadan, istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuzda veya araç kiralama hatları, ofisler veya katı rezervasyon zamanları ile uğraşmaksızın araba paylaşımı yapan bir şirket. Car2go’dan kiraladığınız aracın ücretini, kullandığınız süre karşılığında ödeyebiliyorsunuz.

17. Kitle Fonlaması Modeli

Kitle Fonlaması; arkadaşların, ailenin, müşterilerin ve bireysel yatırımcıların ortak çabalarıyla sermaye artırma yöntemidir. Kitle Fonlaması iş modeli ile girişimciliğin ilk adımında; girişimi güçlendirmek, daha fazla erişim ve etkinlik elde etmek için çevrimiçi ağlardan faydalanmak en etkili yoldur.

Herhangi bir Kitle Fonlaması platformu kullanarak, fon yaratma kampanyanızı görebilen, bunlarla etkileşimde bulunan ve paylaşan binlerce akredite yatırımcıya erişebilirsiniz. Baştan sona kadar, kampanyanızı sosyal medya, e-posta bültenleri ve diğer çevrimiçi pazarlama taktikleriyle paylaşabilir ve tanıtabilirsiniz. Siz ve diğer medya kuruluşları bağış toplamanızın ilerlemesini üstlenirken, trafiği web sitenize ve diğer şirket kaynaklarına yönlendirerek ikiye katlayabilirsiniz.
Pebble
Pebble Technology Corporation, geliştirdiği akıllı saat Pebble’ı duyurmak için kitle fonlaması modeliyle işe başladı. Fonlama, 11 Nisan 2012'den 18 Mayıs 2012'ye kadar süren ve 10.3 milyon dolar olan kampanyasıyla, Kickstarter tarihinin en çok finanse edilen projesi oldu. 2015 yılında çıkardığı ikinci nesil akıllı saatler de aynı şekilde Kickstarter tarafından finanse edildi ve 75.000'den fazla destekçiden 20.3 milyon dolar toplanarak sahada rekor kırıldı.
Brainpool
Köln'de bulunan Alman televizyon yapım şirketi Brainpool TV, uzun metrajlı “Stromberg - Der Film” filmini finanse edebilmek için bir fon ağı oluşturdu. Kitle fonlaması ilkesini kullanan şirket, 2011 yılı Aralık ayında, sadece bir haftada 3.000 kişiden 1.000.000 € bağış topladı.

18. Uzun Kuyruk Modeli

Uzun Kuyruk pazarlaması, bir ürün veya hizmetle çok sayıda niş pazar hedefleme stratejisini ifade eder. İlk olarak Harvard’lı bir dilbilimci profesörü olan George Kingsley Zipf tarafından insan davranışlarına uygulanan “Uzun Kuyruk” kavramı; günümüzde esas olarak niş pazarlamayı ve çevrimiçi çalışma şeklini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kural olarak, uzun kuyruk pazarlaması daha az popüler ürünlere vurgu yapar ve “Uzun Kuyruk” içindeki ürünlere dayalı bir iş satış modeli geliştirir. Ürün tanıtımı yerine envanter yönetimi ile ilgilidir. Günümüzde, fiziksel alanlardan ziyade çevrimiçi alanlar daha fazla ürünü tanıtma imkanı sunarken, ürünün alıcı radarına girme ihtimali de fiziksel bir mağazanınkine oranla göre daha fazladır. Daha geniş bir envanter çeşitliliği sağlanması, işletmelere daha fazla müşteriye ulaşma ve fazladan maliyet ödemeden daha fazla satış yapma şansı verir.

Uzun Kuyruk iş modeli ile kazanç sağlamak için uygulamanız gereken önemli aşamalar:

1. Sitenizi tonlarca anahtar kelime için optimize edin,
2. Çok fazla içerik oluşturun,
3. Takipçilerinizi ve hayranlarınızı Destekleyin,
4. Link oluşturma stratejisine yatırım yapın,
5. İçeriğinizi olabildiğince etrafınıza yayın,
6. Web sitesi profilinizi en üst düzeye çıkarın.
Amazon
Amazon Uzun Kuyruk iş modelini en etkili biçimde kullanan şirketlerin başında yer alıyor. Şirket, merkezi depolarda stokladığı ürünleri, sınırsız satış alanı sunan web siteler üzerinde sergiliyor. Bu da raf bakımı için gereken maliyetleri ciddi seviyede düşürüyor. Ayrıca daha az popüler olan ürünleri daha geniş alanda sergileme fırsatı elde ederek, onların da satışlarını artırma imkanı yakalıyor.
iTunes
Uzun Kuyruk iş modeli odaklı hizmet veren iTunes, sınırsız sayıda müziğe erişebilen veya yeni müzikleri keşfeden kullanıcılar için harika bir yapı. Online mağaza konseptine sahip olan Itunes; kullanıcılara ücretsiz ve ucuz fiyatlı erişimle birlikte yeni ve kaliteli ürünleri katalog halinde sunuyor. Müşteri puan ve incelemeleri, diğer dinleyicilerin çalma listeleri ve hangi ürünleri satın aldığı gibi verileri de kullanıcıları ile paylaşıyor.

19. Kitlesel Özelleştirme

Kitlesel Özelleştirme; belirli bir tüketici grubunu tatmin etmek için bir ürün veya hizmette değişiklik yapmakla ilgilenen iş modelidir. Değişiklikler, farklı tatlar veya renkler uygulaması kadar küçük olabilir ya da belirli bir müşteri tabanı için tamamen yeni bir ürün geliştirmek kadar karmaşık olabilir. Bu iş modeli konsept ürün ve hizmet hatları için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde ve bir markanın veya işletmenin hedef kitlesinin tanınması sürecinde de kullanılmaktadır.

Kitlesel Özelleştirme, temel olarak tüketici ile ilgilenir ve girişimcilere, müşterilerinin kim olduğunu ve beğenilerinin neler olduğunu belirleme konusunda yardımcı olur. Kullanıcıların gereksinimlerine göre belirli işlevleri değiştirmelerini veya eklemelerini sağlayan yazılımlarda sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Müşteriler kendilerine özel ilgi gösterilmesini ister. Girişimciler bu modeli doğru şekilde uyguladıklarında, ticari açıdan büyük kazanç sağlayabilirler.
Dell
PC endüstrisinde, en iyi bilinen kitlesel özelleştirme başarısı Dell Inc.'e aittir. Şirket, internet üzerinden ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesinin gücünden yararlanarak, dünya çapında doğrudan bilgisayar tedariği sağlayan isimler arasında lider konuma ulaştı.
Coca-Cola
Uzun Kuyruk iş modeli odaklı hizmet veren iTunes, sınırsız sayıda müziğe erişebilen veya yeni müzikleri keşfeden kullanıcılar için harika bir yapı. Online mağaza konseptine sahip olan Itunes; kullanıcılara ücretsiz ve ucuz fiyatlı erişimle birlikte yeni ve kaliteli ürünleri katalog halinde sunuyor. Müşteri puan ve incelemeleri, diğer dinleyicilerin çalma listeleri ve hangi ürünleri satın aldığı gibi verileri de kullanıcıları ile paylaşıyor.

20. Açık Kaynak Modeli

Açık Kaynak; kaynak kodu herkesin görüntülemesi, kullanması, değiştirmesi ve paylaşması için oluşturulan yazılımı tanımlar. Açık kaynaklı iş modeli, ticari değeri gerçek ürünlerden uzaklaştırmaya ve sistem entegrasyonu, destek, öğreticiler ve dokümantasyon gibi yardımcı hizmetlerden gelir elde etmeye dayanır.

Bilgisayar programları oluşturmada bir yaklaşımı belirlemek için yazılım geliştirme bağlamında ortaya çıkan model, genel olarak, herhangi bir ürünün herhangi bir teknolojik detayı için uygulanabilir. Başkaları hem ürüne katkıda bulunabilir, hem de salt bir kullanıcı olarak ürünü özgürce kullanabilir. Gelir genellikle, danışmanlık ya da destek gibi, ürünle birlikte sunulan tamamlayıcı ürünlerden elde edilir. Açık Kaynak modelinin merkezindeki yenilikler, işbirliği ve bilgi paylaşımı ile şekillenir.
Apache
Apache Software Foundation, açık kaynak kodlu ve özgür bir web sunucu programı olarak hayata geçirilen ilk projelerden biridir. Açık kaynağa ticari olarak nasıl yaklaşılması gerektiğine dair birçok öncül belirleyen Apache, bu alanda para kazanmanın da yolunu açtı. Genelde her ay yenilenerek yeni sürümleri dağıtılan program, World Wide Web'in genişlemesinde ve yayılmasında anahtar rol oynadı.
Tesla
Tesla otomobilleri sadece akülerden değil, açık kaynaklı yazılımdan da besleniyor. Tesla yakın zamanda, Model S ve X otomobilleri için Linux kaynak kodunun bir kısmını yayımladı. Özellikle, Tesla Autopilot platformundaki sistem görüntüsünü, temel donanımının çekirdek kaynaklarını ve Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sisteminin kodu açık kaynak bilgileri arasında.

21. Düşük Maliyetli Satış

Çok fazla ürünü düşük fiyatlarla satmak, kanıtlanmış kârlı bir stratejidir. Fakat düşük fiyatlı ürünlerde kar elde etmek iyi bir planlama gerektirir. İşletmeciler envanterini belirlerken, kazanç sağlamak için düşük maliyetli ve yüksek cirolu talep gören malları seçmelidir. Bu iki kriter önemlidir çünkü daha düşük fiyatlarla satış yapmak, ürün başına daha düşük kar elde etmek anlamına gelir.

Düşük fiyatlandırma, indirim odaklı müşterileri olan (mağazalar gibi) işletmeler için avantajlıdır. Mallarınızın maliyetini düşürürken veya ciroyu artırmaya çalışıyorken, herhangi bir fiyat değişikliği yapmadan önce doğru envanteri almak için kendinize yeterli zamanı verin. Minik adımlarla hareket etmek, müşterilerinizin, değişiklikleriniz için verdiği yanıtları ölçmeniz, büyük değişiklikler ya da önemli kayıplar olmadan durumu iyileştirmeniz için alan sağlayacaktır. Doğru stratejiler ve yeterli zaman sayesinde, düşük fiyatlı ürünlerden oluşan başarılı bir işletme kurabilirsiniz.
Walmart
2016 yılında 486 milyar ABD Doları gelir elde eden Walmart, gelir bakımından dünyanın en büyük şirketidir. Walmart tüm yıl boyunca müşterilere düşük fiyatlar sunan, Her Gün Düşük Fiyat (EDLP) stratejisi ile büyük başarı elde etti. Bugün Walmart, ABD ekonomisine yaklaşık %2 katkı sağlıyor.
Pegasus
İstanbul merkezli Pegasus Havayolları, Düşük Maliyetli iş modeli ile hızlı ve başarılı bir büyüme elde etti. Uçakla seyahatin bir lüks değil, ihtiyaç olduğu fikrini benimseyerek hayata geçirdiği bu iş modeli ile aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza attı. 109 uçuş noktasına ve 81 adet uçak filosuna sahip olan şirket, 2016 yılının ilk üç ayında satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 artırarak 691.100.801 TL ciro elde etti.

22. Satın Alma Yerine Kiralama

Yeni bir eğilim, perakende sektörünü değişime sürükledi; satın almak artık “cool” değil. Müşteriler artık bir ürünü satın almaktansa kiralamayı tercih ediyor. Özellikle Millennial'lar, imtiyazlı mallara erişmek için paylaşmaya, takas etmeye ve kiralama yöntemine daha çok önem veriyorlar. Çünkü kiralama, ürüne erişmek için ihtiyaç duyulan sermayeyi düşürüyor ve müşteri sadece ürünü kullandığı süre için ödeme yapıyor. Bu aynı zamanda kişilere, alışverişlerinde özgürlük alanı da sağlıyor. Şirketler ise, kiralama süresi boyunca ödeme aldıkları için, her ürün başına daha yüksek kârlardan yararlanıyor. Her iki taraf da, gereksiz yere sermayeye bağlanan kullanım dışı zamanın her üründe azaltılması nedeniyle ürün kullanımında daha yüksek verimlilikten yararlanabiliyorlar.

Bu davranışlar taksi hizmeti veren Uber ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb gibi işletmeleri kiralama iş modeline teşvik etti. Sonrasında trend haline gelen “Satın Alma Yerine Kiralama” iş modeli, giyim, müzik, eğlence gibi sektörlerinde de tercih edilmeye başlandı.
Xerox
Xerox; uluslararası finansman kuruluşu Grenke ile işbirliğine giderek Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten şirkete Xerox ürün ve çözümlerini satın almak yerine, kiralayarak kullanma imkanı sunuyor. 18.000’in üzerinde aktif inovasyon patentine sahip olan Xerox’a, Türkiye dahil dünyanın hemen hemen her yerinden ulaşabilmeniz mümkün. Şirket, ofis cihazları, dijital baskı sistemleri kiralamanın yanı sıra bakım hizmetleri de sunuyor.
Regus
İngiliz girişimci Mark Dixon, 1989 yılında Brüksel'de Regus’u kurduğunda amacı seyahat eden iş insanlarına ofis alanı sağlamaktı. Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yer alan şirket, 120 ülkede toplam 900 şehirde, her şeyiyle kullanıma hazır ofisler, sanal ofisler, business lounge'lar, toplantı odaları, video konferans hizmetleri ve ortak çalışma alanları kiralama hizmeti vermektedir.

23. Peer to Peer

Eşler arası (Peer to Peer; P2P), iki kişinin mal ve hizmetleri birbirleriyle, arabulucu üçüncü taraf olmadan veya bir işletme şirketinin kullanımı olmadan doğrudan satın almak ya da satmak için etkileşime girdiği merkeziyetçi bir modeldir. Alıcı ve satıcı doğrudan birbirleriyle işlem yapar. Bu nedenle işletme sahipleri hem üretim araçlarına hem de bitmiş ürünlere sahip olur. P2P pazarlarının asıl amacı, insanları, satmak istedikleri mallara sahip bireylerle bağlamaktır. Bu iş modeli, bireysel satıcıları piyasaya bağlamada büyük rol oynar.

İnternet ve IT devrimi, P2P ekonomisini modern çağda çok daha uygulanabilir bir sistem haline getirdi. Ayrıca, P2P mal veya hizmetlerin üretimine doğrudan dahil olmamakla birlikte, P2P işlemlerini daha güvenli ve verimli yapmak için hareket eden servis sağlayıcılara yatırım yapılmasını sağladı.
Zopa
Zopa, 2004 yılında kurulan ve bankacılık lisansına sahip bir eşler arası kredi verme şirketidir. İngiltere'de Mart 2005’te başlatılan şirket, eşler arası iş modeli kullanımı için borç veren ilk kuruluştur. Zopa, yatırımcıların eşler arası borç verme platformu aracılığıyla doğrudan Birleşik Krallık tüketicilerine borç vermelerini sağlıyor. 2017 Ocak ayında, 2 milyar sterlinden fazla krediyi ödünç vererek, İngiltere merkezli P2P modeliyle çalışan şirketler arasında birinciliğe yükseldi.
Craigslist
Craigslist, iş, konut, kişisel ürünler, hizmet alımı, konser vb. topluluk organizasyonları gibi ilanlar için bölümlerinin yanı sıra forum, özgeçmişler ile tartışmalar bölümlerinin de bulunduğu bir seri ilan sitesidir. Craigslist en başta, 1995 yılında, San Francisco Körfez Bölgesinde yerel etkinliklerin tanıtılması ve yayılması için, arkadaşlar arasında bir e-posta dağıtım listesi olarak hizmet veriyordu. Sonrasında web tabanlı yapılan gelişmeler ve P2P iş modelinin dahil olmasıyla daha hızlı genişlemeye başladı ve günümüzde 50 ülkede hizmet vermekte.

24. Doğrudan Satış

Doğrudan satış, önde gelen küresel markalar ve daha küçük girişimci şirketlerin, tüketicilere ürün ve hizmetleri pazarlamak için kullandıkları bir perakende kanalıdır. Ürünlerin/hizmetlerin doğrudan tüketicilere pazarlanması anlamına gelir. Bu iş modeline bağlı olarak satışlar, evde, işte, mağaza dışında herhangi bir yerde gerçekleşir.

Doğrudan satış danışmanları kendi başlarına çalışır, ancak kendi şartlarında bir işi yürütme özgürlüğünü koruyarak kanalı kullanan bir şirkete bağlanır. Danışmanlar potansiyel müşterilerle, özellikle yüz yüze görüşmeler ve sunumlar yoluyla güçlü kişisel ilişkiler kurar. Bu sosyal ağ çağında doğrudan satış, birçok şirket ve ürün grubu için geleneksel reklamcılıktan veya birinci sınıf raf alanını güvence altına almaktan daha etkili olabilen bir pazar stratejisidir.
Tupperware
Mutfak ve ev için hazırlık, depolama ve servis ürünleri içeren ürün hattı olan ABD merkezli Tupperware, 1948 yılında halka tanıtıldı. Şirket o zamandan bugüne, yaklaşık 100 ülkede bağımsız olarak çalışan, 2,9 milyondan fazla da satış ekibi istihdam etti. 2017 yılında 2.26 milyar ABD doları doğrudan satış hasılatı elde ederek pazarda 10. sırada yerini aldı.
Mary Kay
Mary Kay Ash tarafından 1963 yılında Teksas’ta kurulan kozmetik şirketi Mary Kay, Direct Selling News'e göre, 2018 yılında, dünyanın en büyük altıncı pazarlama ağı şirketi oldu. Mary Kay’in geçtiğimiz seneye ait satış hacmi 3,25 milyar ABD dolarıdır. Markanın distribütörleri (güzellik danışmanları), topluluklarındaki insanlara doğrudan satış yaparak potansiyel olarak gelir elde etmektedirler.

25. Fiyatı Müşteri Belirlesin

Fiyatı Müşteri Belirlesin; alıcıların belirli bir ürün/hizmet için bazen sıfır da dahil olmak üzere, istedikleri miktarı ödedikleri bir fiyatlandırma stratejisidir. Bazı durumlarda, minimum bir fiyat belirlenebilir veya önerilen bir fiyat alıcı için yol gösterici olabilir. Alıcılar ürün/hizmet için standart fiyattan daha yüksek bir tutar da seçebilir.

Bu iş modeli, adil düşünen ve bencil müşteriler arasında fiyat ayrımı yapmak, ürünü ücretsiz olarak dağıtmadan tamamen bir pazara girmek ve belirtilen fiyatları kullanan rakipleri düşürmek için cazip bir pazarlama stratejisi olabilir.

Fiyatı Müşteri Belirlesin iş modelini sağlıklı bir şekilde uygulamak için öncelikle, alıcıların gönüllü olarak ödeme istekliliğini belirleyen nedensel faktörler belirlenmelidir. Sonrasında, rekabetin iş modelinin uygulanabilirliğini nasıl etkilediğini görmek için bu stratejiye sahip bir satıcıyla geleneksel bir satıcının rekabet ettiği pazarları uygulamak gerekir. Son olarak ise, pazarın yapısını pazarlamaya entegre etmek ve satıcıların fiyat stratejilerini seçmelerine izin verilmelidir.
Radiohead
Dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead, Fiyatı Müşteri Belirlesin modelini uyguladıklarında, bu iş modeli henüz çok yeniydi. Grup, “In Rainbows” albümünü yalnızca kendi web sitesi üzerinden dinleyicilere sundu. Hayranlarının bu albümü sevdikleri herhangi bir fiyata, hatta ücretsiz olarak indirmelerine izin verdi. Sonuç olarak, ComScore verilerine göre, ilk 29 günde 1,2 milyon kişinin web sitesini ziyaret ettiği öğrenildi. Grup bu strateji ile önceki albümlerinin hepsinden daha fazla para kazanmayı başardı.
Disconnect.me
Disconnect.me, fiyatı müşterinin belirlediği bir yazılım hizmeti. Gizli konumda ve güvenilir olmayan web sitelerini engellemenize olanak tanırken, gittiğiniz sayfaların %44 daha hızlı yüklenmesini sağlar. Üçüncü taraf siteler tarafından izlenmeyi engellemenizi sağlayan Disconnect.me 2016 yılında, New York Times tarafından en iyi gizlilik aracı seçildi. 2015’de Southwest tarafından, Güneydeki En İyi Gizlilik ve Güvenlik yazılımı için İnovasyon Ödülü'nü kazanırken, Popular Science’ın yılın en iyi 100 yeniliği listesinde yerini aldı.

2019 Yeni İş Fikirleri

Bu sayfada aktardığımız iş modellerini kullanarak 2019 yılının yeni iş fikirlerini listeledik.


İş Fikirlerini İncele

IOX Yeni Ürün Geliştirme Yaklaşımı

Fusioncube 3 aşamalı ürün geliştirme sürecine farklı yaklaşımları dahil eder.
Kullanıcı Araştırmaları
Fusioncube gücünü kullanıcı araştırmalarından alır. Fikirleri doğrulamak, yeni ürün geliştirmek veya mevcut ürünü daha iyi hale getirmek için kullanılabilecek araştırma yöntemlerini listeledik.
Design Thinking
Fusioncube Design Thinking aşamalarını kendisine temel olarak alır. Design Thinking hakkında bilmeniz gerekenler için bir sayfa ve rehber oluşturduk.
Fikir Geliştirme
Fusioncube süreci farklı yeni fikir geliştirme çalışmalarını içerir, fikir geliştirmek için kullanabileceğiniz teknikleri listeledik:
Minimum Viable Product (MVP)
Fusioncube programı sonucunda ortaya bir MVP çıkar. Tanımı ve fonksiyonlarının nasıl belirlendiği üzerine bir MVP sayfası hazırladık.
Prototipleme
Prototipleme, tasarım sürecindeki en önemli adımlardan birisidir. Tasarımlarınızı iyileştirmeniz ve sunabilmeniz için kullanabileceğiniz 7 prototipleme aracını listeledik.
Kullanıcı Testleri
Ürün geliştirme sürecinizin her aşamasına kullanıcıları dahil edebilirsiniz. Bu süreçte yapabileceğiniz kullanıcı testlerini listeledik.